AJUNTAMENT DE LES
CONVENIOS

 

 

18/10/2018 CONVÈNI INTERADMINISTRATIU DE COLLABORACION ENTRE ETH CONSELH GENERAU D’ARAN E ER AJUNTAMENT DE LES, EN MATÈRIA DE PROTECCION DETH TERRITÒRI E DETH PAISATGE.
06/09/2018 Conveni Reabilitacion dera Casa deth Haro  
11/05/2018 Conveni entre Ajuntaments entara Prestacion conjunta deth Servici de Taxi.
09/03/2018 Conveni Plan Locau de Joenessa  
20/09/2016 Conveni Passarel·la  
20/06/2016 Conveni expocició Festes de Foc  
20/12/2015 Convèni Cor D'Aran  
02/01/2014 Ocupación Temporal Finca C/Baños,32  
18/06/2014 Azul Aran