COMPDES 2021
    COMPDES 2021
     
COMPDES 2019
  MAJOR DESPESES 2019
  MAJOR INGRESSOS 2019
  REGISTRE GENERAL TRESORERIA 2019
  DIARI DESPESES 2019
  DIARI GENERAL OPERACIONS 2019
  LLIBRE BALANÇOS 2019
  MAJOR COMPTES 2019