COMPDES 2022
  MAJOR DESPESES 2022
  MAJOR INGRESSOS 2022
  REGISTRE GENERAL TRESORERIA 2022
  DIARI DESPESES 2022
  DIARI GENERAL OPERACIONS 2022
  LLIBRE BALANÇOS 2022
  MAJOR COMPTES 2022
  COMPDES 2021
    COMPDES 2021
     
COMPDES 2019
  MAJOR DESPESES 2019
  MAJOR INGRESSOS 2019
  REGISTRE GENERAL TRESORERIA 2019
  DIARI DESPESES 2019
  DIARI GENERAL OPERACIONS 2019
  LLIBRE BALANÇOS 2019
  MAJOR COMPTES 2019