30/12/15
Aprovacion Definitiua Projecte Passarela
04/01/15
Aprovacion Def. Enlumenat Exterior 2015
04/01/15
Aprovacion Definitiua Modificacion Ordenança IBI
04/01/15
Aprovacion iniciau Modificacion Pressupost 2015
04/01/15
Aprovacion Definitiua Taxa Aiugues
04/01/15
Modificacion Pressupost
20/11/15
Licéncia Ambientau
18/09/15
Memòria Valorada Campo Futbòl Proyecto
24/08/15
Actividades Inocuas
11/08/15
Contrate d'Obra Pista Coma Palas
31/07/15
Registre Municipau d'Unions Estables en Parelha
05/07/15
Delegació de Competències
05/07/15
Dedicació Parcial de l'Alcaldia
05/07/15
Nomenaments Tinents de Baile
19/06/15
Projecte Reposió Passarel. la
13/05/15
Pressupost 2015
06/05/15
Avaluació Ambiental a las NNSS
27/04/15
Compde Generau 2014
21/04/15
Licéncia Ambientau
20/04/15
Normatiua Reguladora d'Unions Estables en Parelha
20/04/15
Memoria Valorada Acceso a Capela de Sant Blas
08/03/15
Notificación Obras de Restauración Galiaran S.L.
08/03/15
Notificación Denegación Prorroga Galiaran S.L.
08/03/15
Projecte Deconstrucció passarel·la
08/03/15
Pressupost 2015
23/03/15
Proyècte Reparcellacion Plan Parcial Escamun
03/03/15
Gestió Sostenible de la Energia
30/01/15
Modificació Puntual NNSS
19/01/15
Bar Era Tauerna