29/11/16
EDICTE PROJECTE RAMPA
26/10/16
EDICTE PROJECTE CENTRE INFOLES
19/10/16
EDICTE PRESSUPOST 2016
13/10/16
EDICTE MEMORIA CARRERS DE LES
10/10/16
EDICTE BARRAMENT DERA ESCALA EDIFICI EQUIPAMENTS SAGRADA FAMILIA
19/09/16
EDICTE APROVACIÓ PRESSUPOST ÚNIC 2016
02/09/16
EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MEMÒRIA VALORADA D'OBRA
14/06/16
EDICTE VALORACION DEFINITIUA MEMÒRIA AVALORADA
01/06/16
Edicte Compte General 2015
01/06/16
Edicte aprovació projecte Planta Potabilitzadora
12/05/16
Edicto declaración de edificio en ruina
29/03/16
Trebalhs en edifici destinat a Bibliotèca
07/03/16
Planta Potabilizadora Pliego