27/12/18 Projecte tècnic reduït per a Redistribució interior de la Planta Primera de l'edifici públic, situat a la Plaça dera Glesia, 9.
  Projecte    
17/05/18 Projecte pavimentació carrers de Les
  Memòria Devolucion Fiança    
14/05/18 Reparacion deth mur de contencion deth Carrer de Sant Martin
  Memòria  
22/03/18 Instal·lacion de comptadors en nauta e sistema de telecontròl en Les
  Anonci Plec Anexes Memòria  
27/02/18 Cami accés dipòsit - Les
  Anonci Plec Anexes Memòria Obertura Propostes econòmiques