MODIFICACION NNSS ESCAMUN 2
  Pla Parcial Modificaciķ NNSS
  Resum + Plānols Modificaciķ Pla Parcial Resum + Plānols Modificaciķ NNSS
MODIFICACIĶ PUNTUAL DE LES NORMES SUBISIDIĀRIES I COMPLEMENTARIES DE PLANEJAMENT DE LA VAL D’ARAN EN L’ĀMBIT DE LA E.D.3 / U.A.4 DE LÉS I DE L’ART. 130 DE LES NNSS
  Edicte Memōria Planos
Proyecte Reconstruccio Passarel-la
Proyecte Escola Mairau
 
Modificación NNSS adaptación del Perimetro de Suelo Clasificado Rustico del Entorno del
Nucleo de Les en la Delimitacion de Suelo de Proteccion Preventiva del Plan Territorial Parcial de Alt Pirineu I Aran
 
Plan Parcial de Escamunt-Cat
 
Aprovacion Definitiua
Fincas aportades en topografic inicial Fincas aportades I RESULTANTS inicial
Fincas aportades inicial Fincas RESULTANTS en plànol proposta
Fincas RESULTANTS inicial MEMORIA PR inicial
SITUACIÓ 1-2000 inicial  
 
 
Ambit
Topografic
Normativa Actual
Normativa Actual
Afectacions i Riscos Naturals
Zonificació
Xarxa Viaria
Edificació
Conjunt
Memo pp Les Comercial Inicial Agost
PP- Planol inf cadastral A3_I3
Informe Sostenibilidad Ambiental
Suspenció de Llicencies INICIAL A3_O1-Delimitació de l'Ambit
 
Modificación NN.SS.PP.U.V.A de Escamunt-Cat
Situació
Topografic
Normativa Actual
Normativa Actual
Delimitació de l'Ambit
Proposta Normativa
Proposta Normativa
Memoria modificació inicial comercial agost 10
 
Modificación Puntuau des NN.SS.CC Plaza dera Glesia
Memoria
Propuesta
1353-modif-ns-1
1353-modif-ns-2
1353-modif-ns-3
1353-modif-ns-4
 
Modificación Puntuau des NN.SS.CC.PP.U Escamun-Cat
Memoria Modificació Puntual
Suspenció Llicències
Planols de modificacio INICIAL A3_I3 Normativa Actual
Planols de modificacio INICIAL A3_I4-Normativa Actual
Planols de modificacio INICIAL A3_O3-Proposta Normativa
Planols de modificacio INICIAL A3_O2-Proposta Normativa
Planols de modificacio INICIAL A3_I2-Topografic
Document resum modif Escamon-cat
Plan Parciau Escamun-Cat ( En Exposición Pública hasta 17/09/09)
Memoria Inicial
Resum Memoria Inicial
Planols de situacio A3-I5-Normativa Actual
Planols de situacio A3-I4-Normativa Actual
Planols de situacio A3_I6 AFECTACIONS I RISCOS NATURALS
Planols de situacio A3_I1-Ambit
Planol cadastral A3_I3 I3.pdf
Planols de situacio A3_I2-Topografic
Planols de ordenacio A3_03-Xarxa Viaria
Planols de projecte A3_O5-Seccions
Planols de projecte A3_O4-Conjunt
 
Informe de sostenibilitat ambiental ESCAMUN-CAT
Informe de sostenibilitat
 
- Normes Subsidiàries e complementàries de planejament dera Val d'Aran